fotooo= 37 ==montage_2_600.jpg* = Array

 

 

Wat is SOS Kids?
SOS Kids International is een Vlaamse vereniging (vzw) die opkomt voor de rechten van straatkinderen en gemarginaliseerde jongeren in het Zuiden. SOS Kids is ontstaan in 1990, toen geweld tegen Braziliaanse straatkinderen de internationale media haalde via Amnesty International en Human Rights Watch.
SOS Kids werd opgericht in Antwerpen door Rhea Van Der Vloet. Tegenwoordig wordt de werking van SOS Kids verzekerd door een aantal vrijwilligers, verspreid over heel Vlaanderen.


Wat wil SOS Kids?
De aandacht richten op de moeilijke levensomstandigheden van kinderen en jongeren in de arme bevolkingslagen van Latijns-Amerika en zuidelijk Afrika. Aan sensibiliseringswerk doen om de structurele oorzaken daarvan aan het licht te brengen. Lokale organisaties ondersteunen die opkomen voor de rechten van straatkinderen en jongeren in risicobuurten.


Wie zijn de partners van SOS Kids?
Op dit ogenblik levert SOS Kids rechtstreeks steun aan zeven organisaties in Brazilië en zuidelijk Afrika die werken rond straatkinderen of kansarme jongeren.
In Brazilië:
  • Projeto Legal, Rio de Janeiro
  • AMAR, Rio de Janeiro
  • Estrela da Manha, Amoreira
  • Cativeiro Capoeira, Ilhéus
In zuidelijk Afrika:
  • Abantwane eAfrica, nabij Kaapstad, Zuid-Afrika
  • Shungu Dzevana, Harare, Zimbabwe

Hoe werkt SOS Kids?
Een 400-tal donateurs storten op regelmatige basis een bedrag ten voordele van SOS Kids of één van de projecten. In ruil ontvangen deze personen jaarlijks een fiscaal attest en om de drie maanden een nieuwsbrief waarin nieuws van onze projecten en de landen waarin deze actief zijn wordt vermeld. Het geld van de donateurs wordt door SOS Kids doorgestort naar de partnerorganisaties: deze brengen regelmatig verslag uit van hun activiteiten en worden door SOS Kids jaarlijks geëvalueerd.


Wat moet u nog weten over SOS Kids?
U kan de medewerkers van SOS Kids ontmoeten op de activiteiten die zij organiseren of waaraan zij meewerken. Zo organiseert SOS Kids elk jaar een quiz in Brugge (en andere lokaties) en een filmvoorstelling in Gent. Af en toe komt daar nog een extra activiteit bij: zo werden reeds benefiet-acties op touw gezet met Janine Bischops in de hoofdrol (o.m. 'Het Goede Lijf') alsook i.s.m. Kiwanis ('Les Truttes'). Ook een aperitiefconcert rond de kerstdagen staat geregeld op het programma. Daarnaast hebben wij een standje waarmee we te zien zijn op allerlei manifestaties en markten.


Wat doet SOS Kids met uw geld?
De inkomsten van SOS Kids komen voor het overgrote deel van onze sympathisanten: hun donaties maken tot 90% van onze inkomsten uit. De rest van de inkomsten bestaat uit de opbrengst van allerlei activiteiten en subsidies die wij hier en daar ontvangen. Van de uitgaven gaat het leeuwendeel (vaak tot 95%) uiteraard naar onze partnerorganisaties. De werkingskosten (nieuwsbrief, port, secretariaat) zijn in de afgelopen jaren gestabiliseerd: ze maken hooguit nog 5% uit van de totale uitgaven.